The People’s House Ede.

Naam van de instelling: The People’s House
Datum oprichting: 19-6-2018
RSIN/fiscaal nummer : 858902278
Rekeningnummer: NL19 RABO 0333 8950 53
ANBI status: aanvraag ingediend op 14 mei 2019

De doelstelling.

Het initiëren en exploiteren van The People’s House, zijnde een sociale en maatschappelijke voorziening in dorp of stad ten gunste van alle inwoners.

Het bestuur.

M.L.J. (Michiel)
van de Watering

Voorzitter

G. (Gert)
ten Hoven

Secretaris

R. (Rob)
Mooij

Penningmeester

C. E. (Eelke)
Dekens

Algemeen

Beloningsbeleid.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven, welke passen binnen de door de fiscus aangegeven bedragen.

Contact opnemen met The People’s House

Een initiatief om het hart van Ede een impuls te geven. Is je interesse gewekt door dit initiatief en heb je meer vragen? Neem gerust contact op!